Artikel 1: Algemeen

De website: www.kroon-bouw.nl is eigendom van Kroon Bouw. Kroon Bouw houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Kroon Bouw bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.  

Artikel 2: Gegevensverwerking

Kroon Bouw verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Kroon Bouw zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:
  • aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren;
  • indien Kroon Bouw hier wettelijk toe verplicht wordt.

Artikel 3: Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.  

Artikel 4: Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.  

Artikel 5: Vragen en informatie

Als u vragen heeft over de manier waarop Kroon Bouw  met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen: U kunt contact met ons opnemen via onze website of een mail sturen naar info@kroonbouw.nl Indien gewenst kunt u ook een brief naar ons sturen: Kroon Bouw t.a.v.: De Directie; Ludolph Bohlenstraat 28,  2215 XV VOORHOUT We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.